Stichting Chimding

Stichting Chimding wil de levensomstandigheden en toekomstverwachting van kinderen in Nepalese dorpen verbeteren.  Stichting Chimding wil dit bereiken door het initiëren en ondersteunen van educatieve projecten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de scholen en in overleg met de plaatselijke bevolking.

De focus ligt op het realiseren van goede schoolgebouwen en bibliotheken, het organiseren van leerkrachttrainingen, het betalen van salarissen van enkele leerkrachten en een bibliothecaris.

Lees hier onze volledige doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter : Jeroen van den Brink
Secretaris : Anne-Door de Jong
Penningmeester : Marco Kret
Fondsenwerving : vacature
Projectcoördinator : Marianne Mondeel
Website, nieuwsbrief : Len van Twisk
Projectleider in Nepal : Buda Singh Tamang

Stichting Chimding bestaat geheel uit vrijwilligers. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Niet te vermijden extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf. Stichting Chimding heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van giften. Sinds de stichting bestaat (2008) zijn al verschillende succesvolle projecten gerealiseerd.

Jaarlijks gaat er minimaal één bestuurslid naar Nepal om de projecten te bezoeken en de voortgang te bewaken. Deze reizen worden begeleid door Buda Singh Tamang, onze projectleider in Nepal. Reizen naar Nepal worden op eigen kosten gemaakt.

Wij garanderen dat alle giften nagenoeg voor 100% ten goede komen aan de bewoners van de Nepalese bergdorpen.

Jaarverslagen

Financieel