Doneren

Hoe gaan wij om met de beschikbare middelen?
Om alle projecten van Stichting Chimding te kunnen uitvoeren en de vaste kosten van onder andere salarissen van leerkrachten en bibliothecarissen te kunnen betalen zijn wij afhankelijk van inkomsten vanuit (maandelijkse) donaties en giften.
Graag bouwen wij de projecten verder uit en starten we nieuwe projecten. Wij garanderen dat alle giften nagenoeg voor 100% ten goede komen aan de bewoners van de Nepalese bergdorpen. Stichting Chimding bestaat enkel uit vrijwilligers. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Niet te vermijden extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf.

Jaarlijks brengen wij een financieel en inhoudelijk jaarverslag uit. U kunt daarin een overzicht vinden van de besteding van onze financiële middelen.

Wilt u ons als school of andere organisatie steunen? Dan kunnen wij een presentatie of workshop verzorgen. Wilt u meer over de mogelijkheden weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

kinderen op het schoolplein in Chimding

U kunt ons helpen door te storten op NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding.

Eenmalige donaties
U wilt eenmalig een bedrag overmaken op onze rekening?
Stort het door u gewenste bedrag naar NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding
(wilt u hierbij uw (e-mail)adres vermelden? wij willen u namelijk graag bedanken).

U kunt ons ook toestemming geven voor een incasso (eenmalig of per periode). Gebruik daarvoor ons machtigingsformulier.

Periodieke schenkingen
U kunt uw donaties aan Stichting Chimding verhogen zonder dat het u geld kost. Maak uw giften volledig aftrekbaar: zet ze om in een periodieke schenking.
Als vaste donateur kunt u op een structurele manier bijdragen aan ons werk in de dorpen.

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Chimding is als zodanig aangemerkt).
Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Voor wie is een periodieke schenking interessant?
Als u schenkt aan goede doelen hebt u recht op een aftrekpost, maar alleen als u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert als u uw schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Uw giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

Een rekenvoorbeeld:
Stel u doneert € 12,50 per maand. Dat is € 150,- per jaar. Als u in de inkomstenschijf van 42% valt, dan kunt u bijna € 65,- van de Belastingdienst terugkrijgen. Iedere persoonlijke situatie is uiteraard anders. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel u kunt terugkrijgen.

Hoe regelt u een periodieke schenking?
Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kunt u nu ook zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoeft u voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Daarmee is deze manier van schenken ook interessant geworden voor kleinere bedragen.

U hoeft alleen onderstaand aanmeldformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar: Stichting Chimding, p.a. A.D. de Jong, Valkenboskade 271, 2563 HD Den Haag.