Afgeronde projecten

Stichting Chimding betaalt de salarissen van enkele leerkrachten van de school in Chimding en die van de bibliothecaris die de bibliotheken in de regio onderhoudt. De bibliotheken worden jaarlijks voorzien van een aantal nieuwe boeken om de collecties uit te breiden en kapotte boeken te vervangen. Daarnaast verzorgt de Stichting jaarlijks, samen met organisaties in Nepal trainingen voor leerkrachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 • In 2023 werd de basistraining, de zogenamde step-1 uitgevoerd in 4 fases, speciaal voor leerkrachten die nieuw waren in de regio of in dorpen werken waar niet eerder een dergelijke training werd aangeboden. Alle 16 deelnemers haalden het certificaat.
 • Eind mei/begin juni werd een opfriscursus gegeven voor alle leerkrachten die ooit een step-1 hadden gevolgd.
 • In maart werd Manika Magar aangesteld als nieuwe bibliothecaris. Zij is ingewerkt door Marianne Mondeel en er is afgesproken dat zij maandelijks de andere bibliotheken bezoekt, daar opruimt, leerkrachten instrueert en helpt de bibliotheek goed te gebruiken.
 • Voor alle scholen in het district Kerung zijn nieuwe speelleermaterialen gekocht in Kathmandu. Deze materialen zijn afgeleverd aan de scholen waarbij de bibliothecaris Manika een uitleg gaf hoe deze in de klas gebruikt kunnen worden.

2022

 • Project Naaien en Breien 2e fase is gehouden in januari t/m april van dit jaar. Het aantal deelnemers aan de breitraining was gelijk aan de basistraining (10 deelnemers). Aan de vervolgtraining voor het naaien deden vijf vrouwen mee die al enige vaardigheden elders hadden geleerd en direct in de tweede training konden stappen. Het totaal aantal deelnemers aan deze training bedroeg 43.
 • Begin juni 2022 was er een training voor schooldirecteuren en hun naaste medewerkers. Het was een driedaagse training, met theorie, oefening en bezoeken aan 4 voorbeeldscholen in Kathmandu. Er waren 13 deelnemers van 9 scholen.
 • In 2022 is ook weer een basistraining voor leerkrachten van voorschool en basisschool gegeven, die nog geen training hadden gedaan voor de 9 scholen in de regio. (waarvan 4 nieuwe scholen) De eerste fase (een week in juli) en de twee fase (een week in december).
 • Voor de school in Chimding zijn nieuwe kasten gemaakt voor speelleermaterialen en het opbergen van schoenen. (De leerlingen mogen niet op schoenen naar binnen)
 • Voor de leerlingen in Chimding werden weer nieuwe uniformen aangekocht.

2021

 • Project Naaien en Breien, 1e fase; ondersteuning van volwassenenonderwijs. In totaal 48 deelnemers, waarvan 38 vrouwen de naaicursus succesvol hebben afgerond en 10 vrouwen de cursus breien.
 • Mondmaskers voor alle kinderen voor gebruik op de scholen. Deze verplichting werd opgelegd door de overheid
 • Medische hulpmiddelen i.v.m. de pandemie voor het gezondheidscentrum in Kerung

2020

 • Verhuizing van de bibliotheek in Pattale naar een beter geschikt lokaal in de school
 • Nieuwe uniformen voor de leerlingen in Chimding
 • Noodhulp in de vorm van voedselpakketten voor inwoners zonder inkomen i.v.m. de pandemie

2019

 • Oplevering van het gebouw voor de bibliotheek en het kantoor bij de school in Bagam
 • Inrichting en feestelijke opening van de bibliotheek in Bagam
 • Het kleuterlokaal van de school in Bagam heeft een verhoogde vloer met vloerbedekking gekregen, waardoor het minder koud is.
 • Leerkrachten van de scholen in Bagam en Pattale hebben de step-1 training, gegeven door ECEC afgerond.

2018

 • Oplevering van de school in Bagam
 • Inrichting en feestelijke opening van de bibliotheek in Pattale
 • De leerkrachten van de scholen in Bagam en Pattale volgen de basiscursus van ECEC
 • Oplevering van de ambulancejeep voor de regio

2017

 • Oplevering van een nieuw bibliotheekgebouw bij de Shree Devi Higher Secondary School in Boch. Stichting Chimding financierde de helft van dit gebouw.
 • Overdracht van de exploitatie en organisatie van de bibliotheek in Boch aan de school. Hiermee is een einde gekomen aan onze activiteiten in Boch. Stichting Chimding gaat zich nu geheel richten op activiteiten in het district Solo-Khumbu.
 • Oplevering en feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw in Chimding. De oude school, die de door de aardbeving van 2015 was verwoest, is nu vervangen door nu een prachtig, aardbevingsbestendig gebouw met een bibliotheek en een computerlokaal.

2016

 • Start van de bouw van een nieuwe school in Chimding met 9 klaslokalen, een bibliotheek.
 • De Headmasters en hun naaste medewerker volgen een tweedaagse training in Kathmandu.
 • Installatie van de digitale bibliotheek op alle computers in de scholen in Chimding en Kerung door OLE-Nepal.
 • Training voor leerkrachten in het gebruik van de digitale bibliotheek.

2015

 • Oplevering van het nieuwe computerlokaal in Chimding. Dit lokaal werd tijdens de aardbeving in 2015 zwaar beschadigd.
 • Noodhulp in de vorm van dekzeilen voor mensen die na de aardbeving niet meer in hun huis kunnen wonen.
 • De leerkrachten alle dorpen hebben een opfristraining van 7 dagen gevolgd, uitgevoerd door twee trainers van ECEC, op locatie.

2014

 • De leerkrachten alle dorpen hebben een opfristraining van 7 dagen gevolgd, uitgevoerd door twee trainers van ECEC, op locatie.
 • Alle headmasters en hun naaste medewerker volgen een 3-daagse headmastertraining in Kathmandu bij ECEC.
 • In Chimding, Chyangshar en Kerung werd in elke school een goed gevulde EHBO-kist afgeleverd.

2013

 • Vervolg van de 20-daagse training voor leerkrachten.
 • Evaluatie van de trainingen van ECEC en het gebruik van de laptops van OLE-Nepal.

2012

 • Oplevering en feestelijke opening van de bibliotheek in Chyangshar.
 • Aanschaf van vijf e-paati voor de scholen in Kerung, Chyangshar en Chimding elk aangeschaft. E-paati zijn kleine laptops met educatieve software in Nepali en Engels.
 • In samenwerking met OLE-Nepal (www.olenepal.org).
 • OLE-Nepal verzorgt training in het gebruik van de laptops voor twaalf leerkrachten
 • De dorpen Boch, Chyangshar, Kerung en Chimding krijgen een grote kist met speelleermaterialen.
 • ECEC (Early Childhood Education Centre) verzorgt een training voor de leerkrachten van de scholen in Solu-Khumbu van 20 dagen, verdeeld over 3 periodes in 2012-2013.
 • De klaslokalen voor de jongste kinderen worden aangepast met laag meubilair en tapijt op de grond.

2011

 • Met de opbrengst van het project  ‘de Verwondering’ wordt een nieuwe school gebouwd in Chyangshar en feestelijk geopend. De Shree Seati Gyai Primary School is voor jongere kinderen tot circa 10 jaar voor wie de afstand naar Kerung nog te ver is om te lopen.

2010

 • Inrichting en opening van een kleine bibliotheek in Chimding.

2009

 • Inrichting en opening van de bibliotheek in Kerung.

2008

 • De nieuwe school in Chimding werd feestelijk geopend en de leerlingen kregen uniformen. Deze school werd helaas in 2015 verwoest door de aardbevingen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, baby en schoenen