Chyangshar

Dit dorp is een kleine gemeenschap met ongeveer 300 inwoners.

Dankzij het project De Verwondering is er in Chyangshar een school gebouwd voor kinderen van 3 tot 10 jaar.

School in Chyangshar

De Shree Seati Gyai Primary School is bedoeld voor de jongere kinderen, voor wie de afstand naar Kerung te groot is. Er zijn 6 lokalen; vijf klaslokalen en een kantoor voor de leerkrachten.

Het oude schoolgebouw waarin de bibliotheek gevestigd was werd tijdens de aardbevingen van 2015 verwoest. Met behulp van de overheid is een nieuwe bibliotheek gebouwd. De school kampt met een terugloop van het aantal leerlingen. De verwachtingen zijn echter dat er de komende jaren weer meer kinderen naar deze school zullen gaan. Stichting Chimding volgt de ontwikkelingen en ondersteunt waar mogelijk.