Beste allemaal,
Er is veel te vertellen na het bezoek dat Marianne Mondeel en Hans Human aan de dorpen hebben gebracht. Daarom in deze nieuwsbrief de belangrijkste nieuwtjes en een korte impressie van de dorpen. In een volgende nieuwbrief zullen we iets meer vertellen over de cursussen die zijn gegeven en de contacten met onze samenwerkingspartners. We wensen u veel leesplezier.

 

Hans met een inwoner van Chimding
 

Bestuurssamenstelling
Deze maand heeft Stichting Chimding afscheid genomen van haar voorzitter Hans Human. Hans wil zich in de toekomst richten op de gezondheidszorg in de regio Chimding en zoals u weet richt Stichting Chimding zich voornamelijk op (facilitering van het) onderwijs. We bedanken Hans voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht, zoals het schrijven van projectplannen en het uitwerken van financiële gegevens.We wensen Hans veel succes met het verbeteren van de gezondheidszorg.

 


impressie van de schoollokalen op dit moment
 

 

Bagam; een nieuw project
Stichting Chimding wil een bijdrage leveren aan een nieuw schoolgebouw in het dorp Bagam (625 inwoners) op zo’n drie uur lopen van Chimding. Bagam ligt in dezelfde VDC (regionaal samenwerkingsverband) als Chimding en Kerung.
De school in Bagam werd tegelijk met de school in Chimding getroffen door de aardbeving in 2015. De school heeft  op dit moment 130 leerlingen en hier wordt net als in Chimding onderwijs gegeven voor de eerste acht leerjaren. Stichting Chimding wil nu fondsen werven om een nieuwe school met een kleine bibliotheek in dit dorp te realiseren.


werkbezoek in Bagam; ontvangst

 

een indruk van de fancy fair:

 

 

 

 

 

 

 

Mariaschool en Bagam
Jaarlijks organiseert De Mariaschool in Pijnacker  een fancy-fair waarbij de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar was dit Stichting Chimding. De school heeft met de verkoop van allerhande zaken, het organiseren van spelletjes en voorstellingen het enorme bedrag van € 5.556,34 opgehaald.
Met dit bedrag is een begin gemaakt voor het nieuwe project: de herbouw van de school in Bagam, te beginnen met een bibliotheek annex computerlokaal. De kosten hiervoor zijn geraamd op ongeveer € 14.000,-. Met de opbrengst van De Mariaschool  zijn we hiermee al bijna op de helft. Wij zijn heel erg blij samen met de inwoners van Bagam met het initiatief van de Mariaschool en het hele mooie bedrag dat dit heeft opgeleverd.


De cheque; in het midden met het gele t-shirt: Chiring uit Chimding, op uitnodiging op bezoek in Nederland

 


schoolplein


bibliotheek


computerlokaal


aantal leerlingen


oudertraining

Chimding
Tijdens het  werkbezoek werd de nieuw gebouwde school feestelijk geopend met veel toespraken, dans en zang, een grote gebeurtenis in de kleine dorpsgemeenschap. De school heeft nu ongeveer 100 leerlingen en bij de eindtoets (groep 8) slaagde 95% van de leerlingen (voorheen 80-85%). Dit alles dankzij de trainingen die de leerkrachten hebben gekregen, aldus Ganesh, het hoofd van de school.
We hebben een uitgebreide check gedaan op het nieuwe schoolgebouw en enkele zaken geconstateerd die nog moeten worden opgelost. Het gaat om de afwatering aan de achterkant van de school. Hier is inmiddels een oplossing voor . Verder is het te stoffig in het computerlokaal. Goed schoonmaken en zeil op de vloer is hiervoor een oplossing.

Er is, net als in Kerung behoefte aan aan meer e-paathi ( de kleine computers voor jongere kinderen).
Pemchhire komt één keer per maand een hele dag op werkbezoek in de bibliotheek. Hij begeleidt de leerkrachten voor een beter gebruik van de bibliotheek-materialen en vertelt dan ook een verhaal.


oudertraining

 


nieuwsgierig


lesgeven

Chyangshar
De Shree Seati Gyai Primary School , bedoeld voor  jongere kinderen, voor wie de afstand naar Kerung te groot is heeft nog maar 12 leerlingen. Het aantal jonge kinderen in het dorp loopt terug, en veel kinderen gaan met oudere broertjes en zusjes mee naar Kerung. Soms kiezen ouders voor de school in een dorp verderop, omdat  zij niet tevreden zijn over het onderwijs in Chyangshar. Stichting Chimding heeft daarom besloten om alleen de bibliotheek te blijven ondersteunen. Leerkrachten kunnen als zij dat willen wel mee blijven doen aan de trainingen, die georganiseerd worden voor de andere dorpen.

 


in de klas


kleuterklas


terrein voor nieuwe lokalen

Kerung
De sfeer op school is heel kindvriendelijk. Dit werd opgemerkt door een nieuwe leerkracht, Shyam. Hij is verrast door het goede pedagogische klimaat in deze school . Hier wordt tijdens de leerkrachttrainingen veel aandacht aan besteed.
Naast de trainingen voor leerkrachten werd in Kerung ook een bijeenkomst voor ouders georganiseerd om hen te laten zien hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden bij het leren. De opkomst was groot, er waren 55 enthousiaste ouders.


bibliotheek

 


bibliotheek

Boch
Het nieuwe gebouw, dat voor ruim de helft door de Stichting is gefinancierd  heeft een mooie, ruime bibliotheek, een flink computerlokaal (met 14 computers) en een kantoorruimte.  De bibliotheek heeft veel ramen en is mooi licht.
De Stichting is in gesprek met de school over het overdragen van de  verantwoordelijkheid  voor de bibliotheek. Het is de bedoeling dat  geleidelijk  ook de vaste lasten, met name de salariskosten door de school  worden overgenomen.Wij willen de bibliotheek dan op een projectmatige manier blijven ondersteunen bijvoorbeeld met de aanschaf van boeken en andere materialen en het geven van bijscholing.

 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook.  

Namasté