School in Chimding is bijna klaar
En…. wordt prachtig. Drie gebouwen met elk drie leslokalen zijn klaar. Het gebouw voor de bibliotheek annex computerlokaal is van de buitenkant klaar, maar moet van binnen nog worden afgewerkt. Het gebouw voor het kantoor en de ontmoetingsruimte is halverwege en er is net een start gemaakt met de toiletgebouwen. Zoals het er nu naar uitziet is de school medio juli helemaal af.

Daarnaast heeft de school nog een paar wensen, zoals glas in de ramen en vloerbedekking in het lokaal voor de allerkleinsten. De Stichting heeft besloten deze wensen uit de beschikbare middelen te financieren.
Leerkrachten en leerlingen zijn heel erg blij met hun nieuwe onderkomen en dat allemaal mede dankzij uw gulle gaven.
Voor volgend jaar is een feestelijke opening gepland aan het begin van het schoolseizoen. Het schoolseizoen loop in Nepal van mei t/m april.

 

 

 

 

 

 

Boch

School
Het gebouw van de school in Boch is er nog steeds beroerd aan toe. Er zijn drie nieuwe semi-permanente lokalen gebouwd voor klas 1, 2 en 5. Geen ideale situatie maar gelukkig wel bruikbaar. Alle andere klassen zitten in noodonderkomens van golfplaat. Er is een toezegging van een Australische organisatie voor een semipermanent prefab gebouw  met een levensduur van ongeveer 20 jaar. Er zijn echter problemen met de invoerrechten, dus de met de bouw van de nieuwe school kan nog niet gestart worden.

Bibliotheek/Computerlokaal
Voor dit gebouw is een mooi ontwerp gemaakt. Stichting Chimding betaalt voor de helft mee aan dit gebouw. De andere helft is door de inwoners en een Engelse student, Jack Noble bij elkaar gebracht.
De fundering voor dit gebouw is gemaakt en Marianne Mondeel (projectcoördinator) heeft tijdens haar bezoek aan Boch (mei 2016) een bijzonder ritueel uitgevoerd om een goed bouwproces af te smeken. Op de foto ziet u Marianne in de bouwput samen met de opzichter.


 

 

 

 

Scholing Leerkrachten
Nu de school in Chimding bijna klaar is en de grootste schrik over de bevingen voorbij is kunnen de leerkrachten zich weer meer richten op het onderwijs en de manieren waarop dat het beste kan gebeuren. Ook voor onze stichting heeft scholing van de leerkrachten een hoge prioriteit. Er zijn wat dat betreft veel wensen. In 2016 zullen de headmasters samen met één leerkracht een training volgen in Kathmandu. Deze training wordt verzorgd door ECEC.  Daarnaast zullen alle leerkrachten een training krijgen in september over het gebruik van computers en de educatieve software, verzorgd door OLE-Nepal.
Verder zijn er plannen om alle nieuwe leerkrachten een basis-training te laten volgen van 20 dagen en een opfriscursus voor alle leerkrachten. De twee laatst genoemde cursussen denken we in 2017 uit te kunnen laten voeren.

 

Bibliotheken
Voor alle dorpen is in mei een collectie speelleermaterialen gekocht ter vervanging van oud en beschadigd materiaal.

 

Donatie
De heer van der Zalm nam afscheid van zijn werk en zamelde in plaats van cadeau's, het geweldige bedrag van € 1000,- in voor Stichting Chimding. Zelf deed hij daar nog eens € 1000,- bij. Deze € 2000,- kunnen goed worden besteed aan aan het afwerken van de lokalen voor de jongste kinderen, met een goede vloer met tapijt, zodat de kinderen op de grond kunnen spelen. Verder zal er ook in alle ramen glas komen, zodat er in de winter nog meer daglicht in de lokalen komt. Uiteraard met een beveiliging tegen de volleyballen. Ook namens alle kinderen in Chimding, heel veel dank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Sport en Spel
Stichting Chimding heeft acte de présence gegeven op de slotdag van de manifestatie van Stichting Sport en Spel in Maasland. Een deel van de opbrengst gaat naar onze stichting. Naast informatie werden ook spulletjes uit Nepal verkocht, o.a. deze prachtige armbandjes, met de hand gemaakt door Dolma Tamang.

 

Namasté