Beste allemaal,

In Nepal vieren ze geen kerstmis en ook het Nepalees nieuwjaar wordt in een ander jaargetijde gevierd dan bij ons. Stichting Chimding wenst u, ook namens de bevolking in Chimding, Kerung, Chyangshar en Boch prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, want zij weten wel dat dit voor ons feestdagen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties
Konden wij u een jaar geleden melden dat COFRA hielp dromen waar te maken, dan doen zij dat dit jaar weer. Zoals we eerder meldden was het computerlokaal dat voor een groot gedeelte door hen betaald werd, bijna klaar toen dit door de aardbeving verwoest werd.
COFRA schenkt ons nu € 32.500,- voor de herbouw van de school in Chimding. Met dit bedrag en alle donaties die we van u ontvingen kunnen we nu een nieuwe school realiseren. Wij zijn hier heel blij mee, maar alle betrokkenen in Chimding zijn nog veel blijer.
Iedereen heel veel dank voor de steun die wij en daarmee de bevolking van de dorpen hebben ontvangen.


 

 

 

 

Brandstoftekort
De herbouw gaat niet over rozen. Door een conflict met India worden op dit moment allerlei noodzakelijke goederen en brandstof tegen gehouden bij de grens tussen India en Nepal. Hierdoor stijgen de prijzen en is er een enorm brandstoftekort waardoor het moeilijk is de benodigde goederen in de dorpen te krijgen. Zie ook de reportage die Brandpunt hierover uitzond waarin ook Nederlandse hulpverleners aan het woord komen die op dezelfde manier werken als Stichting Chimding.

 

 

Bibliotheek in Boch
Nu we, als alles mee zit en het conflict met India snel opgelost wordt, met de bouw van de school in Chimding kunnen starten willen we geld inzamelen voor het realiseren van een nieuwe bibliotheek annex computerlokaal voor de school in Boch. Hiervoor is € 15.000,- nodig. In het projectplan leest u meer over dit plan. We proberen dit bedrag bij elkaar te krijgen door fondsen te werven en ook door weer een beroep te doen op uw gulheid.
Gunt u de school van Boch weer een mooie bibliotheek? Stort uw bijdrage dan op NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding. Alvast heel veel dank.

 

Bezoek aan Nepal
Een warme ontvangst voor Annedoor de Jong (secretaris) en Marco Kret (penningmeester) in Chimding. Vorige maand bezochten zij de dorpen en hebben hier onder andere nieuwe boeken bezorgd
voor de bibliotheek in Kerung.

Namasté