Beste allemaal,

Het is september, het regent in Nepal en veel mensen wonen in tenten. Op de scholen in Chimding en Boch wordt les gegeven in grote tenten en maakt iedereen  er het beste van.

Dit najaar brengen 3 bestuursleden een bezoek aan de dorpen in Solu Khumbu. Op 10 september vertrekt projectcoördinator Marianne Mondeel naar Nepal om daar te bespreken hoe Stichting Chimding kan ondersteunen bij de bouw van de nieuwe school in Chimding. Zij zal ook het zwaar getroffen dorp Boch bezoeken. Half oktober gaan penningsmeester Marco Kret en secretaris Anne-Door de Jong een bezoek brengen aan de dorpen. Voor Marco is dit de eerste keer!

U kunt ons nog steeds helpen door uw bijdrage te storten op: NL 76 INGB 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding, want alle beetjes helpen en ook met kleine beetjes zijn wij heel blij.

 

 

 

 

 

 

School in Chimding

Op deze plaats zal de nieuwe school in Chimding gebouwd gaan worden. Kort geleden is de grond, die midden in het dorp ligt, aangekocht door het schoolbestuur. Met financiele steun van Stichting Chimding en de Franse organisatie Epicea.
Deze plek is veel veiliger dan waar de school vroeger stond. Met het optrekken van het gebouw in één laag hopen we dan ook dat de school minder aardbevingsgevoelig zal worden.

Ook de tijdelijke school staat op dit stuk grond.

 

 

Hulp bij het verwerken van de aardbeving

Twee trainers van ECEC zijn op bezoek geweest in de drie dorpen in Solukhumbu, om daar ouders, kinderen en leerkrachten te helpen bij de verwerking van de heftige gebeurtenissen tijdens de aardbevingen. Zij deden dit op vrijwillige basis, Stichting Chimding betaalde de reiskosten. Een geweldig initiatief van onze samenwerkingspartner!

 

 

 

 

 

 

Donaties

Van heel veel organisaties en particulieren hebben we geld gekregen om in eerste instantie de ergste nood te lenigen en vervolgens voor het opbouwen van de school in Chimding en de bibliotheken in Boch en Chimding. De stichting is heel erg blij met deze donaties en wil via deze weg iedereen heel hartelijk bedanken.

Zonder anderen te kort te doen willen we Thomas Ankum bedanken voor de verloting van het schilderij: Road from Thame to Namche Bazar. Michelle Hendriks heeft het schilderij gewonnen. En Stichting Chimding is € 3.295,- rijker om de school in Chimding weer op te bouwen.

En natuurlijk Vishandel de Klok die met de haringactie (0,20 voor elke verkochte haring) het fantastische bedrag van € 900,- aan de penningmeester overhandigde.
 

 

Aktie Actiefcollege in Oud-Beijerland

Eind juni was Marianne Mondeel te gast op het Actief College in Oud-Beijerland om te vertellen over Nepal en de leerlingen hulp te vragen bij het inzamelen van geld voor de herbouw van de school in Chimding.
Medio oktober wordt op deze school een herfstmarkt gehouden in het kader van gezonde voeding. De opbrengst van deze markt is voor Stichting Chimding.

Namasté