Beste allemaal,

De aardbeving in Nepal, met name de laatste zware naschok van 12 mei heeft veel schade aangericht in de dorpen waar wij werken. In Boch is 95% van de bebouwing ingestort. In Chimding zijn de meeste huizen onbewoonbaar en zijn de school en het net nieuwgebouwde computerlokaal zwaar beschadigd en niet meer te herstellen. In Kerung en Chyangshar is er relatief weinig schade maar moet wel veel hersteld worden. Kortom rampzalig voor de bevolking. Hoewel dat niet meer in het nieuws is zijn er nog dagelijks naschokken met een kracht van rond de 4 op de schaal van Richter.

Heel veel hartverwarmende reacties hebben we gekregen en heel veel donaties klein en groot om de ergste nood te lenigen en om weer te beginnen aan de wederopbouw. Wij kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken voor alle giften maar wij zijn u daar heel dankbaar voor.

De eerste aandacht is naar noodhulp gegaan in de vorm van tentzeilen voor alle vier de dorpen. De moesson is intussen begonnen waardoor het onmogelijk is om in de open lucht te blijven bivakkeren. Nu gaan we ons richten op de toekomst en met het werven van fondsen om die toekomst goed gestalte te kunnen geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School in Chimding

De eerste prioriteit voor de stichting ligt bij het onderwijs in Chimding en bij de wederopbouw van de school, inclusief de bibliotheek. Het is belangrijk voor de kinderen om verder te gaan met hun ontwikkeling en een houvast te hebben in hun dagelijks leven. Bovendien kan een weer opgebouwde school als noodvoorziening fungeren voor de plaatselijke bevolking.

De kosten voor een nieuwe school zijn aanzienlijk. We moeten er van uitgaan dat per lokaal circa € 5000,- nodig is voor de bouw, inrichting en leermiddelen. Voor de school in Chimding zijn in totaal 12 lokalen noodzakelijk, dus dan komt het bedrag op € 60.000,-. U heeft ons al € 25.000,- geschonken, waarvan circa € 5000,- naar noodhulp is gegaan. We zijn hard bezig fondsen te werven om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

De plaatselijke bevolking denkt al over hoe de school het beste opnieuw gebouwd kan worden. Het liefst willen zij dit doen op een andere, veiliger plaats, in het midden van het dorp. Op deze plek zijn nu 10 grote tenten neergezet (gesponsord door een Franse organisatie), die fungeren als tijdelijke school. Als alles goed gaat wordt hier vanaf 1 juni weer lesgegeven.

De bevolking is met hulp van het leger al begonnen alle nog bruikbare materialen uit de school te halen en naar een veilige plek te transporteren. Als er voldoende middelen zijn kan in december met de bouw van een nieuwe school worden begonnen.

 

 

Bibliotheek in Boch

De tweede prioriteit is de bibliotheek in Boch. In 2011 is in de school van Boch een bibliotheek ingericht door onze stichting. Deze bibliotheek willen we graag weer nieuw leven in blazen als de school weer is opgebouwd. De kosten hiervoor zullen circa € 5000,- bedragen.

 

 

Donaties

U heeft ons al € 25.000,- geschonken maar u begrijpt dat er nog veel meer nodig is. Er zijn al een paar initiatieven genomen om meer geld te genereren maar ‘gewoon’ storten mag natuurlijk altijd op NL 76 INGB 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding, want alle beetjes helpen en ook met kleine beetjes zijn wij heel blij.

Road from Thame to Namche Bazar

U kunt nog loten kopen voor het schilderij van Thomas van Ankum (zie ook het bericht in onze vorige nieuwsbrief). Voor € 20,- maakt u kans op dit prachtige doek en helpt u ons, want de opbrengst gaat naar Stichting Chimding.

U kunt uw deelname kenbaar maken door €. 20,- of een meervoud hiervan te storten naar rekening NL 32 INGB 0001 8907 50 o.v.v schilderij Chimding