Beste allemaal

Een beetje later dan u van ons gewend bent maar hier is ie dan, een nieuwsbrief met geweldig nieuws.

Veel leesplezier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONATIE COFRA MAAKT HET MOGELIJK EEN DROOM WAAR TE MAKEN.
Aanleg elektriciteit en bouw van een computerlokaal/bibliotheek voor de school in Chimding wordt dit jaar gerealiseerd

Tijdens het laatste bezoek van Marianne Mondeel (projectcoördinator stichting Chimding)aan Chimding in Nepal hebben bewoners en het team van de school een grote droom uitgesproken: de bouw van een computerlokaal en aanleg van elektriciteit voor de school.

Deze wens komt voort uit de evaluatie van het gebruik van de computers. Het werken met de vijf laptops van OLE-Nepal, die als proef nu twee jaar zijn gebruikt bevalt zeer goed. Alle leerkrachten en leerlingen maken er tijdens de lessen gebruik van. Het bestuur van de Stichting Chimding heeft een projectplan gemaakt voor de aanleg van een gebouw bij de school in Chimding om een computerlokaal en de bibliotheek in te huisvesten. In dit plan is ook de aanleg van een waterkrachtcentrale opgenomen, om de school van elektriciteit te voorzien die nodig is om met computers en andere apparatuur te werken. En verder zijn goed meubilair, computers, en training voor de leerkrachten opgenomen in het plan. Het gebouw kan ook gebruikt worden als plaats voor bewonersvergaderingen en cursussen of voorlichtingsavonden.

Omdat de Stichting een dergelijk omvangrijk plan niet uit eigen middelen kan financieren is het bestuur op zoek gegaan naar een sponsor voor dit project. Hierbij hebben wij hulp gekregen van Chris Gottenbos, die onze Stichting een warm hart toedraagt en al eerder voor donaties voor het werk van de stichting heeft gezorgd. Chris heeft ons plan voorgedragen bij de Cofra Foundation en het plan samen met de voorzitter en projectcoördinator van de stichting toegelicht aan Cofra. Op 5 december (!) ontvingen we het fantastische bericht dat Cofra wil helpen dit plan te realiseren door middel van een grote donatie. Het grootste deel van de projectbegroting is nu gedekt, en is in ieder geval genoeg voor het gebouw en de elektriciteitscentrale. Met de bouw hiervan is inmiddels gestart. Intussen zijn we voor het resterende bedrag dat nodig is om alle onderdelen uit het projectplan uit te voeren op zoek naar één of meer sponsoren.

Het bestuur van stichting Chimding wil de Cofra Foundation heel hartelijk danken voor deze fantastische ondersteuning!

COFRA Holding AG is gevestigd in ZUG, Zwitserland. Het is een international opererend familiebedrijf actief op het gebied van klein/detailhandel, onroerend goed en privé aandelen investeringsmanagement. Daarnaast ondersteunt COFRA, COFRA Foundation een grote verscheidenheid aan filantropische projecten.

 

 

 


voor bijscholing

 


voor computers met educatieve software

 


voor nieuwe bibliotheekboeken

 


betere lokalen


voor schoolboeken

 

U kunt uw donaties aan Stichting Chimding verhogen zonder dat het u geld kost. Maak uw giften volledig aftrekbaar: zet ze om in een periodieke schenking.

Als vaste donateur kunt u op een structurele manier bijdragen aan onder meer de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de vier dorpen, zorgen voor een toename van het aantal kinderen dat naar school kan gaan en goede bibliotheekvoorzieningen. Maar u kunt ons voor hetzelfde bedrag nog meer helpen. Hoe? Zet uw giften om in een periodieke schenking.

Voor wie is een periodieke schenking interessant?
Als u schenkt aan goede doelen hebt u recht op een aftrekpost, maar alleen als u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert als u uw schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Uw giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

Een rekenvoorbeeld:
Stel u doneert € 12,50 per maand. Dat is € 150,- per jaar. Als u in de inkomstenschijf van 42% valt, dan kunt u bijna € 65,- van de Belastingdienst terugkrijgen. Iedere persoonlijke situatie is uiteraard anders. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel u kunt terugkrijgen. 

Hoe regel je een periodieke schenking?
Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kunt u nu ook zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoeft u voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Daarmee is deze manier van schenken ook interessant geworden voor kleinere bedragen.

Download en print het aanmeldformulier en stuur het ingevuld op naar: Stichting Chimding, p.a. H. Human, Prinses Marijkelaan 14, 3155 VG Maasland.

(Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Chimding is als zodanig aangemerkt).
Klik hier voor meer informatie over ANBI.

 

 

Wist u dat

er steeds meer wegen in Nepal worden aangelegd? Het gaat er wel anders aan toe dan bij ons. Het reizen wordt iets makkelijker maar is nog zeker niet comfortabel.

Namaste!