Beste allemaal

Het is juni en hoog tijd voor een nieuwsbrief. Marianne Mondeel (projectcoördinator) en haar vriendin José Konings (huisarts) zijn in het voorjaar naar Nepal geweest en in dit bulletin leest u over hun ervaringen en bevindingen. Heel veel leesplezier allemaal.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen

Op de school in Chimding is in de lokalen op de begane grond (plexi)glas aangebracht in de ramen. Dit zorgt voor daglicht in de lokalen, ook als het koud is buiten. Aan de pleinkant is er wel een raambeveiliging aangebracht, om te voorkomen dat er bij het volleyballen een bal door de ruit vliegt. In Kerung is ook het tweede kleuterlokaal grondig opgeknapt en van nieuw meubilair voorzien.
Met de leerkrachten en de schoolhoofden is uitgebreid gesproken over alle trainingen die inmiddels gegeven zijn, voor zowel de leerkrachten als de schoolhoofden. In Kerung en Chimding zijn enorme verbeteringen te zien. De leerkrachten hebben daar grote sprongen gemaakt, observatie tijdens de lessen toonde een veel creatievere, interactievere en meer kindvriendelijke manier van lesgeven. De kinderen genieten van de speelse manier van leren en kennen heel veel liedjes en kringspelletjes. In Chyangshar blijkt het invoeren van de nieuwe manier van lesgeven wat minder makkelijk te gaan. Twee van de vier leerkrachten hebben de trainingen bijgewoond, maar alle leerachten vinden het moeilijk om het geleerde in praktijk te brengen. Over deze situatie is uitgebreid met de trainers van ECEC gesproken en zij zullen hier extra aandacht aan besteden in de laatste training van deze serie (deze training is in mei 2014 uitgevoerd).

In Boch, het dorp dat wat dichter bij Kathmandu ligt zijn vijf leerkrachten een maand naar Kathmandu geweest om in het gebouw van ECEC de step-1 training te volgen. De leerkrachten hebben daar erg veel geleerd en zijn heel enthousiast over wat zij gezien hebben bij het bezoeken van een aantal goede scholen in Kathmandu. Eén van de leerkrachten zei over de training: “Ik geef al heel veel jaren les, en ik zou willen dat ik eerder had geweten wat ik in deze training heb geleerd. Ik zou het anders en beter hebben gedaan. Ik zou ook een betere vader voor mijn kinderen zijn geweest”.

De leerkrachten In Boch zijn al een jaar geleden overgestapt op “grade teaching”, het aanstellen van een eigen leerkracht voor de groepen 1 en 2, zoals we dat in Nederland ook hebben. In Nepal rouleren de leerkrachten over alle groepen, waardoor de kinderen dagelijks van minstens vier leerkrachten les krijgen. De school is erg tevreden over deze verandering, en zien veel meer enthousiasme en concentratie bij zowel de kinderen als de “grade teachers”.
Met ingang van dit schooljaar (gestart in mei 2014) gaan ook de scholen in Chimding en Kerung over op “grade teaching”.

 

 

 

Gezondheid

José is huisarts en had voor haar reis geld ingezameld om uit te geven aan een doel met een relatie met gezondheid. Omdat er leerkrachten van de scholen een EHBO-training hebben gedaan, heeft zij voor elke school een goedgevulde EHBO-kist laten maken. De timmerman heeft 3 prachtige grote kisten getimmerd en de inhoud hebben we vanuit Kathmandu meegenomen. Verder heeft Jose voor alle leerlingen tot class 6 een tandenborstel en tandpasta gekocht. Uit de healthcheck (in december 2013 zijn alle kinderen onderzocht) was gebleken dat er  veel cariës voorkomt. Deze tandenborstels zijn aan alle kinderen uitgedeeld nadat Marianne een verhaal had verteld over een krokodil met tandpijn. Jose en Buda gaven na het verhaal een uitgebreide instructie over poetsen.  Elke school kreeg een aantal gelamineerde instructieposters voor het tanden poetsen en handen wassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprekken met samenwerkings-partners in Kathmandu

De laatste dagen in Nepal hebben Marianne (projectcoördinator), José en Buda Singh Tamang (projectleider in Nepal) gesprekken gevoerd met ECEC (Early Childhood Education Centre) en OLE-Nepal (Online Learning Exchange) om te evalueren of de trainingen en andere investeringen aan de doelstellingen hebben voldaan en om te bekijken wat er nog meer nodig is.

Het gesprek bij ECEC werd gevoerd met de trainers die al regelmatig in de dorpen zijn geweest en mensen van de organisatie. Er is gesproken het verloop van de trainingen, over wat al goed gaat en wat nog meer aandacht behoeft. In grote lijnen zijn er al veel veranderingen zichtbaar in de manier van lesgeven en het omgaan met de kinderen. Maar om al het geleerde goed in te bedden zijn ook in de toekomst meer (opfris)trainingen nodig. Omdat de resultaten toe nu toe heel positief zijn zal de Stichting Chimding ook in de komende periode veel aandacht blijven schenken aan het bijscholen van leerkrachten en  schoolhoofden.

Met het team van OLE-Nepal is gepraat over de uitbreiding van computers op de school in Chimding.
De Stichting heeft plannen om als eerste deze school van meer computers te voorzien, zodat het mogelijk wordt om echt aan hele klassen tegelijk de leerlingen met computers te laten werken. Zowel voor educatieve programma’s over de lesstof, als voor het leren van andere, zoals werken met word en excel.

Nieuwe boeken en speelleermaterialen

De bibliothecarissen hebben een overzicht gemaakt van boeken (en onderwerpen) die zij graag in de collectie willen hebben, ter aanvulling of vervanging. Marianne en José hebben in verschillende boekhandels voor alle bibliotheken een aantal nieuwe boeken gekocht. Ook zijn er door de trainers van ECEC nieuwe speelleermaterialen gekocht en meegenomen naar de scholen.


Wist u dat....

Dolma Sherpa, uitbaatster van het theehuis in Kerung een cursus ‘mother-child care training’, van een week met goed gevolg heeft afgesloten en dat zij assisteert bij bevallingen en professionele hulp inschakelt als dat nodig is? Daarnaast geeft zij voorlichting aan zwangere vrouwen over voeding, bevalling etc. Ook deze training werd door Stichting Chimding bekostigd.

 

 

Namaste!