Beste allemaal

Voor jullie allemaal natuurlijk een gelukkig 2014. Luiden wij het oude jaar uit op 31 december en vieren wij het nieuwe jaar op 1 januari, in Nepal is er een andere jaartelling, gelden andere data en andere gebruiken. Op 14 april 2014 wordt Naya Barsha gevierd en het nieuwe jaar 2071 ingeluid. Het is dan mooi weer en de inwoners van de dorpen komen dan bij elkaar op een centrale plek om te picknicken, raki te drinken en te dansen.
Stichting Chimding heeft weer veel plannen voor dit jaar. Het verbeteren van de faciliteiten voor het onderwijs blijft belangrijk en daarvoor zullen we in Nederland veel aandacht schenken aan fondsenwerving. Zodra de plannen concreter zijn, zullen we daarover berichten in de Nieuwsbrief.
 

 

 

Trainingen headteachers

Uit de drie dorpen in Solukhumbu zijn alle schoolhoofden en hun vervangers naar Kathmandu geweest voor een training. Ook de headteacher uit Boch heeft aan deze training deelgenomen. De training besloeg in totaal drie dagen. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere: ontwikkeling van het jonge kind, algemene pedagogieke uitgangspunten en het managen van een school. Ook zijn er scholen in Kathmandu bezocht, zodat de cursisten konden zien hoe een en ander in de praktijk werkt. De headteachers waren heel enthousiast en waren onder de indruk van wat er allemaal mogelijk is.

 

Verder trainingsnieuws

Eind januari gaan er weer drie trainers van ECEC naar Kerung om daar de teams van de scholen in Chimding, Kerung en Chyangshar verder te trainen. Er zal veel aandacht zijn voor de exacte vakken, het lesgeven aan combinatiegroepen en natuurlijk zullen er zaken terugkomen van de cursus die in 2013 is gevolgd. Daarnaast zullen ook de ouders veel aandacht krijgen. Zij zullen meegenomen worden in het traject, zodat zij begrijpen waarom er anders lesgegeven wordt en tevens worden zij getraind om de kinderen te kunnen helpen bij huiswerk en andere praktische zaken op school.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boch

Verder gaan er vijf leerkrachten uit Boch drie keer een week training volgen bij ECEC in Kathmandu. Vanuit Boch is Kathmandu redelijk gemakkelijk te bereiken met de bus. Daarom is gekozen voor een training in Kathmandu in plaats van op de school. De voordelen zijn groot, zo ontmoeten zij leerkrachten uit andere delen van Nepal, zodat er meer uitwisseling van ervaringen kan plaats vinden. Verder zullen ook hier weer bezoeken aan voorbeeldscholen (zie foto's) plaatsvinden, zodat het geleerde direct in de praktijk ervaren kan worden.
Helaas is door de grote afstand, deze werkwijze niet mogelijk voor de drie bergdorpen.
Alle bovengenoemde trainingen werden en worden verzorgd door Early Childhood Educational Centre (ECEC). Stichting Chimding is heel erg blij met de samenwerking en de tot nu toe behaalde resultaten.

 

 

Naar Nepal

Eind februari gaan Marianne Mondeel (bestuurslid en projectcoördinator ) en haar vriendin Jose Konings naar Nepal om de voortgang van de projecten te bespreken, te evalueren en te bekijken welke prioriteiten er de komende periode gesteld moeten worden.
Hiernaast ziet u Marianne op het Nepalees consulaat, bezig om haar visum regelen.
 


Wist u dat....

Als er een bank gemaakt moet worden, een kozijn geplaatst of een deurstijl gerepareerd dat dan de plaatselijke timmerman eerst een boom moet kappen en deze helemaal met de hand moet bewerken (hout laten uitwerken, op maat maken, hakken, zagen, schaven en schuren) om zo tot het gewenste resultaat te komen? Al is er dan nu mondjesmaat elektriciteit in de dorpen, er is geen elektrisch gereedschap.
 

 

Namaste!