juli 2018

 

 

 

Beste allemaal,
Marianne Mondeel is weer terug uit Nepal en heeft met de hulp van de leerkrachten en de nieuwe bibliothecaris weer heel veel werk verzet in de dorpen. Hieronder leest u wat er zoal gebeurd is. Naast het bezoek aan de dorpen heeft zij ook een prachtige trekking gemaakt. Een klein stukje ziet u helemaal aan het einde van deze nieuwsbrief, in de rubriek ‘Namasté’. Veel leesplezier.
 

 

Kerung
Er is een nieuwe bibliothecaris, Chuna Kutawal. Zij zal de bibliotheek op orde houden, de kinderen voorlezen en ze helpen informatie te zoeken.

Met hulp van Lakpa, de conciërge, Rohit Karki, het hoofd van de school en een paar leraren zijn alle boeken uit de kasten gehaald en schoongemaakt. Alle boeken zijn nagekeken en de meest beschadigde en vieze boeken zijn gesaneerd. In Kathmandu heeft Marianne weer nieuwe boeken en spellen gekocht en naar Kerung gestuurd.

 

 

REED Nepal
De organisatie REED Nepal is bezig met een project voor ‘Secondary Education Improvement. De school in Kerung is onderdeel van het project dat drie aandachtspunten heeft: good management, a functional library en teacher improvement. Zij hebben een digitaal systeem om de boeken te registreren. We hebben afgesproken dat wij zorgen voor de collectie voor de basisschool en dat REED zorgt voor de boeken voor het voortgezet onderwijs. Chuna zal de trainingen die REED verzorgt gaan volgen.

 

 

Chimding
De bibliotheek ziet er goed uit, er is zeil gelegd en je mag er niet meer met schoenen naar binnen. Voor alle computerkastjes zijn gordijntjes gehangen. Het stofprobleem is hierdoor een stuk minder. De bibliotheek wordt nog steeds goed gebruikt, getuige Ganesh Karki (hoofd van de school) die met leerlingen aan het werk was op het moment van aankomst.

De resultaten van de school zijn o.a. door de trainingen van ECEC flink verbeterd. Leerlingen die na groep 8 naar Kerung gaan, doen het beter dan de leerlingen die al in Kerung zitten of van andere scholen komen. Ook in regionale competities scoort de school in Chimding goed.

 

 

Bagam
Het schoolgebouw dat dankzij alle sponsors groot en klein in Bagam is neergezet ziet er goed uit. Er is nog wat afwerking nodig zoals een tweede keer verven aan de binnenkant. De bibliotheek in combinatie met het kantoor wordt nu gebouwd en daarna zijn de wc’s  aan de beurt. Om binnen het budget te blijven worden stenen van de oude gebouwen die nog geschikt zijn hergebruikt.

 

 

Pattale
In een oud gebouw van de school met een prachtig uitzicht op de bergen is de nieuwe bibliotheek ingericht in een mooi opgeknapt lokaal.

De collectie bestaat nu uit 545 boeken. In anderhalve dag zijn alle boeken in een register geschreven. Bibliothecaris Chuna heeft alle Nepalese boeken gedaan, Marianne de Engelse. Alle klassen zijn in drie groepen naar de bibliotheek gekomen waar het boek ‘Kikker is bang’ werd voorgelezen in het Engels met Nepalese vertaling. Daarna kozen de kinderen zelf een boek uit om te lezen. In overleg met het hoofd van de school is afgesproken dat Chuna één keer per maand een dag komt. Daarnaast is er een bibliotheekteam bestaande uit een leraar en een paar oudste leerlingen die de boel op orde houden en zorgen dat de bibliotheek goed gebruikt gaat worden

 
  Trainingen
De leerkrachten van Bagam en Pattale hebben deelgenomen aan de eerste training van ECEC, een training van 8 dagen in Pattale. Ook zijn er oudertrainingen in beide dorpen georganiseerd. Hiervoor was erg veel belangstelling. Later dit jaar volgend de tweede en derde fase, ook op locatie. Hierbij zullen ook nieuwe leerkrachten uit Kerung en Chimding aanhaken.
In 2019, als de trainingen in Pattale zijn afgerond, zullen we in overleg een plan maken voor gedifferentieerde opfristrainingen, gericht op verschillende leeftijdscategorieën en/of thema’s.
 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook  

Namasté

 

 

 

nieuwsbrief april 2018

 

 

Beste allemaal,
Het is alweer Pasen geweest en dus de hoogste tijd voor het jaarverslag 2017 en de financiële verantwoording in de vorm van de balans en het resultaat van het afgelopen jaar. Dankzij u kunnen we dit jaar weer mooie dingen realiseren in de dorpen waar we samen met de plaatselijke bevolking helpen het onderwijs te verbeteren. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
 


het afbreken van de oude school


start van de bouw


tijdens de bouw


iedereen helpt mee

Bagam
Zoals u in onze beleidsnota al kon lezen gaan we in het dorp Bagam de bouw van een nieuwe school ter vervanging van de in 2015 zwaar beschadigde school ondersteunen. Inmiddels is het oude en onveilige gebouw afgebroken en zijn drie gebouwen met elk twee lokalen nieuw gebouwd met een financiële bijdrage van de overheid en van een groep Nepalezen die werkzaam zijn in Hongkong.
Stichting Chimding heeft voldoende geld ingezameld voor een gebouw met drie lokalen. Dit gebouw is inmiddels bijna voltooid. En we zijn nog bezig om fondsen te werven voor de bibliotheek met een kantoorruimte en voor een toiletgebouw. In april hopen we voldoende geld bij elkaar te hebben om deze twee gebouwen ook te kunnen realiseren.
Zoals u op de foto’s kunt zien zijn de bewoners intussen al hard aan het werk om de nieuwe school op te bouwen.

 


Chimding
Van enthousiaste leerkrachten in Chimding kregen wij foto’s van de leerlingen die graag en veel gebruik maken van de computers in de bibliotheek! Binnenkort wordt in de bibliotheek/computerlab zeil gelegd, om het stof tegen te gaan.

 

Pattale
In Pattale wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de renovatie van het lokaal voor de bibliotheek. De boekenkasten en ander meubilair worden getimmerd. De eerste boeken zijn al gekocht bij boekwinkels in Amsterdam. Het grootste deel van de collectie zal Marianne Mondeel bij haar bezoek in april/mei van dit jaar in Kathmandu aanschaffen.

 


het team van Pattale

 

 

 

Scholing
Dankzij en donatie van Globewise kan Stichting Chimding dit jaar een basistraining van 20 dagen laten verzorgen voor de leerkrachten van Bagam en Pattale en de nieuwe onderwijzers van Chimding en Kerung. De kosten van de training worden door Stichting Chimding betaald. De cursus doen de leerkrachten in de vakanties.

leerkrachten in Pattale tijden de introductie-workshop eind maart

Ook de headmasters worden in 2018 weer bijgeschoold en zijn uitgenodigd om de ‘School leader conference’ bij te wonen op 5 april a.s.
Al deze scholingen worden verzorgd door ECEC, een van onze samenwerkingspartners in Nepal.

 

Marianne onderweg van Chimding naat Kerung (2017)
 

Projectleider naar Nepal
Eind april vertrekt Marianne Mondeel, onze projectleider voor een maand naar Nepal om daar weer te kijken hoe alles reilt en zeilt en te evalueren wat beter kan. Uiteraard maakt zij deze reis op eigen kosten.

 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook  

Namasté


 

 

 

december 2017


U zorgt ervoor dat er beter les wordt gegeven aan deze kinderen.

Beste allemaal,
2017 is al weer bijna voorbij, tijd voor een nieuwsbrief en tijd om u te bedanken voor uw belangstelling voor ons werk .
Het afgelopen jaar hebben we kleine en grote bedragen ontvangen om onze projecten te financieren en zijn er veel hartverwarmende initiatieven om ons werk te ondersteunen.
Dit jaar is de nieuwe school in Chimding afgewerkt en geopend. In Boch is een nieuw gebouw neergezet voor de bibliotheek/computerlokaal en lerarenkamer en de eerste training voor de leraren na de aardbeving is uitgevoerd.
Kent u een organisatie, of heeft u mensen in uw netwerk die mogelijk interesse hebben om Stichting Chimding te ondersteunen? Wij zouden het erg fijn vinden als u ze dan vertelt over het werk dat wij doen en ze wijst op onze website: www.chimding.nl

 

 

Bestuurssamenstelling
Onderwijs wordt niet voor niets genoemd in de universele rechten van de mens als een grondrecht. En goed onderwijs geeft een grotere kans op een geslaagd leven. Zo simpel is het. Na vele jaren op veel verschillende plekken in Nederland mijn steentje te hebben bijgedragen, op het gebied van onderwijs en opvoeding, vind ik het een eer en een voorrecht mijn kennis te mogen bijdragen aan het goede werk van Chimding.   
Dit schrijft Jeroen van den Brink, de nieuwe voorzitter van Stichting Chimding. Het bestuur is nu weer op volledige sterkte.

 


training


school in Bagam

Beleidsnota 2017-2020
In dit toekomstplan zijn de belangrijkste onderwerpen:
1. Scholing aan leerkrachten: Stichting Chimding zou graag zien dat alle leerkrachten ieder jaar een training volgen zodat zij instrumenten in handen krijgen die hen tot betere onderwijzers maken.
2. In het dorp Bagam, op 2 uur lopen van Chimding de herbouw van de school te ondersteunen. De bestaande school werd door de aardbevingen in 2015 verwoest.
3. En in alle negen gemeenten van de VDC Kerung een kleine bibliotheek realiseren bij de school voor de leerlingen, leraren en de plaatselijke bevolking.
Klik hier om meer te kunnen lezen over deze plannen.

 

 


school in Bagam


training leerkrachten

Donaties
Goed nieuws! We kregen een bedrag van 1000 pond  van Better World Books UK om een nieuwe bibliotheek op te zetten in Pattale, Nepal. Better World Books verkoopt afgeschreven boeken van bibliotheken en schenkt een deel van de opbrengst aan goede doelen.

Een donateur uit het oosten van het land schonk ons de opbrengst van zijn verjaardagsfeest, maar liefst € 3.000,-.
We gaan dit geld besteden aan een groot nieuw project, de herbouw van de school in Bagam. Deze school is zwaar beschadigd tijdens de aardbevingen, en het grootste deel moet nog worden herbouwd. Zodat de kinderen weer in veilige lokalen les kunnen krijgen. Binnenkort meer nieuws over dit project.

Kort geleden ontvingen we een donatie van € 5.500,- van Globewise. Deze organisatie ondersteunt educatieprojecten.
We zijn heel erg blij met deze royale bijdrage, die we zullen besteden aan de trainingen van leerkrachten van de scholen in Bagam en Pattale die we vanaf 2018 gaan ondersteunen. Deze trainingen worden uitgevoerd door onze Nepalese samenwerkingspartner ECEC. Leerkrachten in Nepal zijn vaak niet goed opgeleid om op een kindvriendelijke en effectieve manier les te geven. ECEC leert ze de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We gaan steeds meer resultaat zien van de trainingen die tot nu toe zijn gegeven. We vinden het heel fijn dat we hiermee kunnen doorgaan het volgende jaar.

 


afscheid van het team

 


de speech

 

Bibliothecaris in Kerung maakt carrière
Pemchhire Tamang, de bibliothecaris in Kerung gaat de bibliotheek verlaten. Hij wordt leerkracht in het dorp waar hij woont. Van 2009-2017 heeft Pemchhire met veel inzet de bibliotheek in Kerung beheerd, en daarbij de laatste drie jaar ook gezorgd voor de bibliotheken in Chimding en Chyangshar. Wat hij het liefste deed was het vertellen van verhalen en het voorlezen van boeken. We gaan op zoek naar een nieuwe bibliothecaris en wensen Pemchhire het allerbeste in zijn nieuwe baan.

 

Boch
Ook in Boch heeft Rabitha, de bibliothecaris daar, een baan gevonden als leerkracht in een nabijgelegen dorp. De organisatie en exploitatie van de bibliotheek is overgenomen door de school. In goed overleg is besloten dat de school met de bibliotheek op eigen benen kan staan.

 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook.  

Namaste

Een goed 2018 toegewenst en een hartelijke groet, 

Het bestuur van Stichting Chimding 
Anne-Door de Jong,  Etiënne van Druenen, Marco Kret, Len van Twisk, Jeroen van den Brink en Marianne Mondeel 

 

 

 

juli 2017

 

Beste allemaal,
Er is veel te vertellen na het bezoek dat Marianne Mondeel en Hans Human aan de dorpen hebben gebracht. Daarom in deze nieuwsbrief de belangrijkste nieuwtjes en een korte impressie van de dorpen. In een volgende nieuwbrief zullen we iets meer vertellen over de cursussen die zijn gegeven en de contacten met onze samenwerkingspartners. We wensen u veel leesplezier.

 

Hans met een inwoner van Chimding
 

Bestuurssamenstelling
Deze maand heeft Stichting Chimding afscheid genomen van haar voorzitter Hans Human. Hans wil zich in de toekomst richten op de gezondheidszorg in de regio Chimding en zoals u weet richt Stichting Chimding zich voornamelijk op (facilitering van het) onderwijs. We bedanken Hans voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht, zoals het schrijven van projectplannen en het uitwerken van financiële gegevens.We wensen Hans veel succes met het verbeteren van de gezondheidszorg.

 


impressie van de schoollokalen op dit moment
 

 

Bagam; een nieuw project
Stichting Chimding wil een bijdrage leveren aan een nieuw schoolgebouw in het dorp Bagam (625 inwoners) op zo’n drie uur lopen van Chimding. Bagam ligt in dezelfde VDC (regionaal samenwerkingsverband) als Chimding en Kerung.
De school in Bagam werd tegelijk met de school in Chimding getroffen door de aardbeving in 2015. De school heeft  op dit moment 130 leerlingen en hier wordt net als in Chimding onderwijs gegeven voor de eerste acht leerjaren. Stichting Chimding wil nu fondsen werven om een nieuwe school met een kleine bibliotheek in dit dorp te realiseren.


werkbezoek in Bagam; ontvangst

 

een indruk van de fancy fair:

 

 

 

 

 

 

 

Mariaschool en Bagam
Jaarlijks organiseert De Mariaschool in Pijnacker  een fancy-fair waarbij de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar was dit Stichting Chimding. De school heeft met de verkoop van allerhande zaken, het organiseren van spelletjes en voorstellingen het enorme bedrag van € 5.556,34 opgehaald.
Met dit bedrag is een begin gemaakt voor het nieuwe project: de herbouw van de school in Bagam, te beginnen met een bibliotheek annex computerlokaal. De kosten hiervoor zijn geraamd op ongeveer € 14.000,-. Met de opbrengst van De Mariaschool  zijn we hiermee al bijna op de helft. Wij zijn heel erg blij samen met de inwoners van Bagam met het initiatief van de Mariaschool en het hele mooie bedrag dat dit heeft opgeleverd.


De cheque; in het midden met het gele t-shirt: Chiring uit Chimding, op uitnodiging op bezoek in Nederland

 


schoolplein


bibliotheek


computerlokaal


aantal leerlingen


oudertraining

Chimding
Tijdens het  werkbezoek werd de nieuw gebouwde school feestelijk geopend met veel toespraken, dans en zang, een grote gebeurtenis in de kleine dorpsgemeenschap. De school heeft nu ongeveer 100 leerlingen en bij de eindtoets (groep 8) slaagde 95% van de leerlingen (voorheen 80-85%). Dit alles dankzij de trainingen die de leerkrachten hebben gekregen, aldus Ganesh, het hoofd van de school.
We hebben een uitgebreide check gedaan op het nieuwe schoolgebouw en enkele zaken geconstateerd die nog moeten worden opgelost. Het gaat om de afwatering aan de achterkant van de school. Hier is inmiddels een oplossing voor . Verder is het te stoffig in het computerlokaal. Goed schoonmaken en zeil op de vloer is hiervoor een oplossing.

Er is, net als in Kerung behoefte aan aan meer e-paathi ( de kleine computers voor jongere kinderen).
Pemchhire komt één keer per maand een hele dag op werkbezoek in de bibliotheek. Hij begeleidt de leerkrachten voor een beter gebruik van de bibliotheek-materialen en vertelt dan ook een verhaal.


oudertraining

 


nieuwsgierig


lesgeven

Chyangshar
De Shree Seati Gyai Primary School , bedoeld voor  jongere kinderen, voor wie de afstand naar Kerung te groot is heeft nog maar 12 leerlingen. Het aantal jonge kinderen in het dorp loopt terug, en veel kinderen gaan met oudere broertjes en zusjes mee naar Kerung. Soms kiezen ouders voor de school in een dorp verderop, omdat  zij niet tevreden zijn over het onderwijs in Chyangshar. Stichting Chimding heeft daarom besloten om alleen de bibliotheek te blijven ondersteunen. Leerkrachten kunnen als zij dat willen wel mee blijven doen aan de trainingen, die georganiseerd worden voor de andere dorpen.

 


in de klas


kleuterklas


terrein voor nieuwe lokalen

Kerung
De sfeer op school is heel kindvriendelijk. Dit werd opgemerkt door een nieuwe leerkracht, Shyam. Hij is verrast door het goede pedagogische klimaat in deze school . Hier wordt tijdens de leerkrachttrainingen veel aandacht aan besteed.
Naast de trainingen voor leerkrachten werd in Kerung ook een bijeenkomst voor ouders georganiseerd om hen te laten zien hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden bij het leren. De opkomst was groot, er waren 55 enthousiaste ouders.


bibliotheek

 


bibliotheek

Boch
Het nieuwe gebouw, dat voor ruim de helft door de Stichting is gefinancierd  heeft een mooie, ruime bibliotheek, een flink computerlokaal (met 14 computers) en een kantoorruimte.  De bibliotheek heeft veel ramen en is mooi licht.
De Stichting is in gesprek met de school over het overdragen van de  verantwoordelijkheid  voor de bibliotheek. Het is de bedoeling dat  geleidelijk  ook de vaste lasten, met name de salariskosten door de school  worden overgenomen.Wij willen de bibliotheek dan op een projectmatige manier blijven ondersteunen bijvoorbeeld met de aanschaf van boeken en andere materialen en het geven van bijscholing.

 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook.  

Namasté


 

 

 

april 2017

 

Beste allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief verscheen. Marianne Mondeel (projectcoördinator) en Hans Human (voorzitter) maken zich klaar om in april en mei naar Nepal te gaan. Dit jaar extra bijzonder omdat de school in Chimding officieel geopend wordt. De andere activiteiten tijdens deze werkreis voor de stichting kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

Dan is er ook nog goed nieuws. Een nieuw bestuurslid is vol enthousiasme gestart. Wie hij is en wat zijn motivatie is, kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen.

 

Tijdens de tocht zal weer veel gelopen worden. Ook weer over deze brug tussen Chimding en Kerung.

Reis naar Nepal en het programma in vogelvlucht
De voorbereidingen voor de reis naar Nepal zijn in volle gang. Er is een werklijst gemaakt waarop onder andere evaluatiegesprekken zijn gepland met OLE-Nepal, ECEC en met de scholen in de dorpen; een bezoek aan Bagam (ongeveer 2 uur lopen vanaf Chimding) om te bekijken of de lokalen verbeterd moeten worden, het aankopen van nieuwe boeken in het Nepali voor de bibliotheek en natuurlijk de feestelijke opening van de school in Chimding.

 

 


Investeren in de kwaliteit van het onderwijs; training door OLE-Nepal

 

Jaarverslagen 2016 en Beleidsnota
De financiële verantwoording over 2016, de balans en de exploitatierekening, evenals het inhoudelijk jaarverslag staan op de website, maar kunt u natuurlijk direct via de nieuwsbrief inzien.

De beleidsnota voor de periode 2017-2020 is bijna klaar. Dit uitgangspunt voor ons werk wordt na de reis naar Nepal dedinitief gemaakt.

 

Bibliotheek in Boch
Het nieuwe gebouw voor de bibliotheek in Boch is klaar. De bibliotheek is weer geopend, en wordt gerund door bibliothecaris Rabita.
Het oude gebouw was ernstig beschadigd door de aardbeving. Met een donatie van onze Stichting, de opbrengst van de actie van de Engelse student Jack Noble en de inbreng van de gemeenschap was het mogelijk een nieuw, veilig gebouw neer te zetten.

 

Fancy Fair Mariaschool in Pijnacker
De Mariaschool in Pijnacker gaat ons helpen om geld in te zamelen voor onze projecten.
Op vrijdag 16 juni zal er een fancy fair worden georganiseerd met kraampjes en activiteiten.

Voorafgaand aan de fancy fair, op dinsdag 30 mei gaan de bestuursleden Marianne Mondeel en Marco Kret op school vertellen over  het leven van kinderen in Nepal en over het werk van de Stichting. Het is een leuke manier om kinderen kennis te laten maken met het leven in een ontwikkelingsland.

 

training in 2013

Training ECEC
In april staat er weer een training gepland voor de leerkrachten van de scholen in Solu Khumbu. Het is inmiddels twee jaar geleden dat de laatste training plaatsvond, net voor de aardbeving. De afgelopen twee jaar is alle aandacht uitgegaan naar het draaiend houden van de school na de aardbeving en het bouwen van de nieuwe school. Nu is het tijd om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten op te frissen en uit te breiden. Ook staat er een informatiedag voor ouders op het programma.

 


Rechts Etiënne en links penningmeester Marco Kret


Links Etiënne en rechts secretaris Anne-Door de Jong


Etiënne met een inwoner van Chimding

Even voorstellen
Stichting Chimding heeft een nieuw bestuurslid. Hij stelt zich graag aan u voor:

Mijn naam is Etiënne van Druenen, 51 jaar, getrouwd, vader van 3 kinderen en dol op reizen en sport. Ik heb ruim 20 jaar in de financiële wereld gewerkt als financieel adviseur. Door mijn bank achtergrond ben ik altijd aan het studeren geweest en weet dus hoe belangrijk educatie is. Dat sluit perfect aan bij het doel van Chimding. Wielrennen is mijn passie en ik fiets al 25 jaar ieder weekend een rondje Krimpenerwaard/ Alblasserwaard met een ploegje van 10 man.

Via mijn dienstmakker Marco Kret en zijn schoonzus Anne Door ben ik met de stichting Chimding in aanraking gekomen. Door hun enthousiaste verhalen en inzet voor Chimding ben ik in 2015 met hen mee gereisd naar Nepal. Na een spannende tocht per Jeep, zijn wij de dorpen en scholen langs geweest, die toen nog half in puin lagen na de aardbeving. Als lakei van het gezelschap, heb ik ontzettend genoten van de reis, de kinderen op de scholen en de betrokkenheid van de stichting. Een geweldige ervaring die ik niet snel zal vergeten en niemand mij meer afneemt!
Mijn taak voor de stichting is vooral het binnen halen van gelden en daarvoor fondsen aanschrijven en benaderen. Met steun van de overige leden moet dat zeker gaan lukken.

Namaste Etiënne

 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op Facebook  

Namasté


 

 

 

december 2016

 

Beste allemaal,
1 januari is een gewone dag in in Nepal, net zoals beide kerstdagen. Nepal hanteert de maankalender "Bikram Sambat", waardoor de Nepalese maanden niet synchroon lopen aan die van het Westen. Het Nepalese Nieuwjaar begint medio april. Ook wordt er een andere jaartelling op nagehouden: Nepal loopt 56 jaar, 8 maanden en 16 dagen voor op de westerse jaartelling. Het jaar 2017 staat gelijk aan het Nepalese jaar 2074 (vanaf medio april).

Stichting Chimding wenst u in Nederland allemaal fijne feestdagen. In april zullen we de mensen in Nepal een goed nieuwjaar toewensen.
 

 

Soroptimisten
Op 3 november j.l. heeft voorzitter Hans Human een cheque met het enorme bedrag van € 3000,- in ontvangst genomen. De Soroptimistclub Voorne-Putten/Rozenburg heeft dit bedrag voor ons werk in Nepal ingezameld door de verkoop van wijn!

 

 

 

Kalender
Heeft u de over kalender voor 2017 in de vorige nieuwsbrief gelezen en gedacht, die zal ik bestellen  en dat bent u toen vergeten? Er zijn nog kalenders op voorraad dus sla uw slag als u nog een kalender wil. 
De kalender kost € 15,-. Als u meer dan 10 exemplaren afneemt betaalt u € 12,50 per stuk.
 


Als u (een) kalender(s) wil bestellen klik dan hier, vul uw gegevens (inclusief adres) in en vermeld in het vak 'uw vraag' het aantal kalenders in dat u wilt hebben of stuur een mail naar info@chimding.nl

 

 

 

 

 

School in Chimding
Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeldden is de school in Chimding klaar en helemaal in gebruik. In april 2017 wordt de school aan het begin van het nieuwe schooljaar feestelijk geopend.

Hans Human, voorzitter en Marianne Mondeel, projectleider zullen Stichting Chimding bij deze opening vertegenwoordigen. Zij combineren deze reis met de jaarlijkse en gebruikelijke werkzaamheden, zoals evaluatie en kijken wat er nodig is. Zij maken deze reis op eigen kosten.

 

 

Boch
De bouw van de biblbiotheek annex computerlokaal begint nu echt op te schieten. De foto's vertellen het verhaal.

 

 

2017
Op dit moment volgen docenten een training voor het werken met computers en educatieve software. Volgend jaar worden in overleg met de schoolhoofden de vaardigheidstrainingen weer opgepakt en uitgebouwd.
In 2017 wil het bestuur een nieuwe beleidsnota uitbrengen waarin we plannen voor de periode 2017-2020 willen vastleggen. Onderzocht moet worden waar behoefte aan is in de dorpen waar we al actief zijn. In de periode 2013-2017 heeft de stichting zich beziggehouden met het verbeteren van het onderwijs door het trainen van de leerkrachten. In de komende tijd wil het bestuur nagaan of we hiermee door moeten gaan en het uitbreiden naar scholen in de aangrenzende dorpen of dat we ons moeten richten op het initiëren van andersoortige vormen van onderwijs, bijvoorbeeld beroepsonderwijs.

 
Donateurs
2016 was een prachtig jaar voor Stichting Chimding en daarmee voor de inwoners van Chimding, Chyangshar, Kerung en Boch. Heel veel dank aan alle donateurs, scholen en instellingen die met hun gulle gaven dit werk mogelijk hebben gemaakt. Mogen wij ook in 2017 weer op u rekenen? Want er blijft werk aan de winkel!
 
  Wilt u altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes? Volg ons dan op facebook  

Namasté en Prettige Feestdagen


 

 

 

oktober 2016

Beste allemaal,

Het is drie maanden stil geweest, dus weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief met de laatste wetenswaardigheden. We kunnen hier alvast vertellen dat alle werkzaamheden voorspoedig verlopen. Wij wensen u veel leesplezier.

 

 

Kalender
Ook voor 2017 brengen wij weer een kalender uit. Dit keer met het thema 'spelen en leren', met prachtige foto's, QR-codes waarmee leuke filmpjes kunnen worden bekeken en natuurlijk met veel ruimte om notities te maken. Een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis.
De kalender kost € 15,-. Als u meer dan 10 exemplaren afneemt betaalt u € 12,50 per stuk.
Als u voor 1 november bestelt, heeft u de kalender(s) eind november in huis.


Als u (een) kalender(s) wil bestellen klik dan hier, vul uw gegevens (inclusief adres) in en vermeld in het vak 'uw vraag' het aantal kalenders in dat u wilt hebben of stuur een mail naar chimding@gmail.com

 

 

School in Chimding is klaar
en is helemaal in gebruik. Naast negen lokalen zijn er twee toiletten met stromend water, een lerarenkamer en een bibliotheek In het voorjaar van 2017 wordt gekeken welke boeken, tijdschriften en speelleermaterialen ontbreken en wordt de collectie aangevuld.

 

 

Uniformen
In Nepal dragen alle schoolkinderen uniformen, een overblijfsel uit de oorspronkelijk Engels traditie. Hadden de kinderen in Chimding, Kerung en Chyangshar eerst uniformen in oranje en blauw, vanaf dit jaar is dit rood-blauw geworden. Oranje stof is namelijk bijna niet meer te krijgen.

Ook de leerkrachten hebben ter ere van het nieuwe gebouw op eigen kosten uniformen voor zich zelf laten maken.

 

 

Boch
De bouw van de biblbiotheek annex computerlokaal vordert gestaag. Bijgaande foto toont de voortgang:


 

 

 

Stichting Sport en spel
Op 30 september mochten Annedoor de Jong en Hans Human, namens stichting Chimding het geweldige bedrag van € 7.400,- in ontvangst nemen van Stichting Sport en spel uit Maasland.
Met dit geld kunnen we het onderwijs in de dorpen verbeteren onder andere door middel van cursussen aan het onderwijzend personeel en door het aankopen van noodzakelijke leermaterialen.

 

 

Namasté


 

 

 

juni 2016

 

 

 

 

School in Chimding is bijna klaar
En…. wordt prachtig. Drie gebouwen met elk drie leslokalen zijn klaar. Het gebouw voor de bibliotheek annex computerlokaal is van de buitenkant klaar, maar moet van binnen nog worden afgewerkt. Het gebouw voor het kantoor en de ontmoetingsruimte is halverwege en er is net een start gemaakt met de toiletgebouwen. Zoals het er nu naar uitziet is de school medio juli helemaal af.

Daarnaast heeft de school nog een paar wensen, zoals glas in de ramen en vloerbedekking in het lokaal voor de allerkleinsten. De Stichting heeft besloten deze wensen uit de beschikbare middelen te financieren.
Leerkrachten en leerlingen zijn heel erg blij met hun nieuwe onderkomen en dat allemaal mede dankzij uw gulle gaven.
Voor volgend jaar is een feestelijke opening gepland aan het begin van het schoolseizoen. Het schoolseizoen loop in Nepal van mei t/m april.

 

 

 

 

 

 

Boch

School
Het gebouw van de school in Boch is er nog steeds beroerd aan toe. Er zijn drie nieuwe semi-permanente lokalen gebouwd voor klas 1, 2 en 5. Geen ideale situatie maar gelukkig wel bruikbaar. Alle andere klassen zitten in noodonderkomens van golfplaat. Er is een toezegging van een Australische organisatie voor een semipermanent prefab gebouw  met een levensduur van ongeveer 20 jaar. Er zijn echter problemen met de invoerrechten, dus de met de bouw van de nieuwe school kan nog niet gestart worden.

Bibliotheek/Computerlokaal
Voor dit gebouw is een mooi ontwerp gemaakt. Stichting Chimding betaalt voor de helft mee aan dit gebouw. De andere helft is door de inwoners en een Engelse student, Jack Noble bij elkaar gebracht.
De fundering voor dit gebouw is gemaakt en Marianne Mondeel (projectcoördinator) heeft tijdens haar bezoek aan Boch (mei 2016) een bijzonder ritueel uitgevoerd om een goed bouwproces af te smeken. Op de foto ziet u Marianne in de bouwput samen met de opzichter.


 

 

 

 

Scholing Leerkrachten
Nu de school in Chimding bijna klaar is en de grootste schrik over de bevingen voorbij is kunnen de leerkrachten zich weer meer richten op het onderwijs en de manieren waarop dat het beste kan gebeuren. Ook voor onze stichting heeft scholing van de leerkrachten een hoge prioriteit. Er zijn wat dat betreft veel wensen. In 2016 zullen de headmasters samen met één leerkracht een training volgen in Kathmandu. Deze training wordt verzorgd door ECEC.  Daarnaast zullen alle leerkrachten een training krijgen in september over het gebruik van computers en de educatieve software, verzorgd door OLE-Nepal.
Verder zijn er plannen om alle nieuwe leerkrachten een basis-training te laten volgen van 20 dagen en een opfriscursus voor alle leerkrachten. De twee laatst genoemde cursussen denken we in 2017 uit te kunnen laten voeren.

 

Bibliotheken
Voor alle dorpen is in mei een collectie speelleermaterialen gekocht ter vervanging van oud en beschadigd materiaal.

 

Donatie
De heer van der Zalm nam afscheid van zijn werk en zamelde in plaats van cadeau's, het geweldige bedrag van € 1000,- in voor Stichting Chimding. Zelf deed hij daar nog eens € 1000,- bij. Deze € 2000,- kunnen goed worden besteed aan aan het afwerken van de lokalen voor de jongste kinderen, met een goede vloer met tapijt, zodat de kinderen op de grond kunnen spelen. Verder zal er ook in alle ramen glas komen, zodat er in de winter nog meer daglicht in de lokalen komt. Uiteraard met een beveiliging tegen de volleyballen. Ook namens alle kinderen in Chimding, heel veel dank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Sport en Spel
Stichting Chimding heeft acte de présence gegeven op de slotdag van de manifestatie van Stichting Sport en Spel in Maasland. Een deel van de opbrengst gaat naar onze stichting. Naast informatie werden ook spulletjes uit Nepal verkocht, o.a. deze prachtige armbandjes, met de hand gemaakt door Dolma Tamang.

 

Namasté


 

 

 

februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUW NIEUWE SCHOOL CHIMDING IN VOLLE GANG!

Een kleine nieuwsbrief ditmaal, maar we wilden u even laten zien dat de bouw van de nieuwe school in Chimding in volle gang is.

Materialen, zoals cement en ijzer zijn in de stad Katari gekocht, en van daar met een vrachtwagen naar Okhaldhunga gereden. Daar werd alles overgeladen in een tractor met aanhanger, en naar een plek in de buurt van Chimding gereden. En dan moest alles nog 30 minuten op de rug naar Chimding vervoerd worden. Kunt u zich dat voorstellen? een half uur lang met zakken cement en andere zware materialen over hobbelige paden........?

Nu werken drie bouwteams tegelijkertijd aan drie gebouwen met elk drie klaslokalen! Voor het eerst wordt er met cement gewerkt en wordt ook staal gebruikt zodat de gebouwen schokproef worden. Tot de school klaar wordt nog les gegeven in de tenten.

Hieronder ziet u een foto-impressie:

 

Deze foto's zijn medio februari gemaakt.

 

Brandstoftekort
De blokkade bij de Indiase grens is opgeheven. Er kunnen weer goederen geïmporteerd worden en daarmee lijkt het brandstoftekort opgelost.
Een hele zorg minder voor de dorpen en de mensen in Nepal. Naast brandstof kunnen nu ook weer medicijnen, voedsel en andere grondstoffen geïmporteerd worden.

 

Namasté


 

 

 

december 2015

 

Beste allemaal,

In Nepal vieren ze geen kerstmis en ook het Nepalees nieuwjaar wordt in een ander jaargetijde gevierd dan bij ons. Stichting Chimding wenst u, ook namens de bevolking in Chimding, Kerung, Chyangshar en Boch prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, want zij weten wel dat dit voor ons feestdagen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties
Konden wij u een jaar geleden melden dat COFRA hielp dromen waar te maken, dan doen zij dat dit jaar weer. Zoals we eerder meldden was het computerlokaal dat voor een groot gedeelte door hen betaald werd, bijna klaar toen dit door de aardbeving verwoest werd.
COFRA schenkt ons nu € 32.500,- voor de herbouw van de school in Chimding. Met dit bedrag en alle donaties die we van u ontvingen kunnen we nu een nieuwe school realiseren. Wij zijn hier heel blij mee, maar alle betrokkenen in Chimding zijn nog veel blijer.
Iedereen heel veel dank voor de steun die wij en daarmee de bevolking van de dorpen hebben ontvangen.


 

 

 

 

Brandstoftekort
De herbouw gaat niet over rozen. Door een conflict met India worden op dit moment allerlei noodzakelijke goederen en brandstof tegen gehouden bij de grens tussen India en Nepal. Hierdoor stijgen de prijzen en is er een enorm brandstoftekort waardoor het moeilijk is de benodigde goederen in de dorpen te krijgen. Zie ook de reportage die Brandpunt hierover uitzond waarin ook Nederlandse hulpverleners aan het woord komen die op dezelfde manier werken als Stichting Chimding.

 

 

Bibliotheek in Boch
Nu we, als alles mee zit en het conflict met India snel opgelost wordt, met de bouw van de school in Chimding kunnen starten willen we geld inzamelen voor het realiseren van een nieuwe bibliotheek annex computerlokaal voor de school in Boch. Hiervoor is € 15.000,- nodig. In het projectplan leest u meer over dit plan. We proberen dit bedrag bij elkaar te krijgen door fondsen te werven en ook door weer een beroep te doen op uw gulheid.
Gunt u de school van Boch weer een mooie bibliotheek? Stort uw bijdrage dan op NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding. Alvast heel veel dank.

 

Bezoek aan Nepal
Een warme ontvangst voor Annedoor de Jong (secretaris) en Marco Kret (penningmeester) in Chimding. Vorige maand bezochten zij de dorpen en hebben hier onder andere nieuwe boeken bezorgd
voor de bibliotheek in Kerung.

Namasté

 

Pagina's