Stichting Chimding heeft als doel het verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstverwachting van kinderen in Nepalese dorpen. Stichting Chimding wil dit bereiken met educatie: passend onderwijs van goede kwaliteit én voorlichting.

Dit doen we altijd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.

Stichting Chimding heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van giften. In de vier jaar dat de stichting bestaat zijn al verschillende succesvolle projecten gestart.

Wij garanderen dat alle giften nagenoeg voor 100% ten goede komen aan de bewoners van de Nepalese bergdorpen. Stichting Chimding bestaat enkel uit vrijwilligers. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Niet te vermijden extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf.

Lees hier onze volledige doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden.

Bestuursleden

 

Voorzitter : Jeroen van den Brink
Secretaris : Anne-Door de Jong
Penningmeester : Marco Kret
Fondsenwerving : Etienne van Druenen
Projectcoördinator : Marianne Mondeel
Website, nieuwsbrief : Len van Twisk
Projectleider in Nepal : Buda Singh Tamang

 

Jaarverslagen

2012 en financieel verslag 2012

2013 en financieel verslag 2013

2014 en financieel verslag 2014

2015 en financieel verslag 2015

2016 en financieel verslag 2016

2017 en financieel verslag 2017